In 2024 vieren 4 jubilarissen hun 25 jarig lidmaatschap van onze club.

Klaas de Bruin, waterpolo (1 januari 1999)

Robin Doornwaard, trimmer (1 januari 1999)

Mattheo van der Horst, waterpolo (13 maart 1999)

Linda Wong-Vrijheid, recreant en official (8 december 1999)

Tijdens de algemene ledenvergadering werden ze naar voren geroepen en ontvingen ze van onze nieuwe voorzitter Peter de Jong een presentje. Wegens ziekte was Mattheo van der Horst niet aanwezig hij ontvangt zijn presentje later.

Inmiddels hebben we al 40 leden die 25 jaar of langer lid zijn van onze club.