Tijdens de ledenvergadering van gisteravond hebben we afscheid genomen van Monique van der Borg die vanaf 2018 voorzitter van onze club was. Daarvoor had ze al namens de zwemcommissie zitting in het bestuur.

De afgelopen jaren stond vooral in het teken van de realisatie van een nieuw zwembad in Nunspeet, Monique heeft daar een steentje aan bijgedragen. Haar periode als voorzitter was sportief ook zeer succesvol, zij heeft heel heel veel kampioensmedailles uitgereikt.

Peter de Jong (vice-voorzitter) neemt haar taken als voorzitter over.

Namens het bestuur bood secretaris Jacolien Ponsteen een presentje aan en ontving Monique de club speld.