Contributie

Per maand (over het jaar 2024):

Basis contributie leden t/m 11 jaar 16,15
Basis contributie vanaf 12 jaar en ouder 17,60
Basis contributie Trimleden 15,85
Toeslag startvergunninghouders 12 jaar en ouder 4,00
Toeslag waterpolo 4,00
Toeslag zwemselectie 4,00
Korting voor 3e kind in gezin -2,55
Korting studenten (*) -2,55
Inschrijfgeld (éénmalig) 7,50

(*) Alleen voor studenten die niet in Nunspeet wonen.

De contributie wordt per kwartaal d.m.v. automatische incasso in rekening gebracht. Jaarlijks wordt de contributie geïndexeerd met het consumenten prijsindexcijfer. De nieuwe contributie bedragen worden jaarlijks gepubliceerd in de laatste Spat van het jaar.

Startvergunning:

Waterpoloërs en wedstrijdzwemmers dienen een startvergunning te hebben. Hiervoor wordt per maand de genoemde toeslag startvergunninghouders in rekening gebracht. Het opzeggen van een startvergunning dient jaarlijks voor 1 december plaats te vinden bij het secretariaat van de vereniging, anders dient men de extra toeslag voor startvergunninghouders voor een jaar te blijven voldoen.

Bank:

IBAN NL47INGB0003369439 ten name van Z&PC Nunspeet.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan:

De Zwem en Polo Club Nunspeet om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Zwem en Polo Club Nunspeet.

De machtiging eindigt automatisch bij opzegging  van het lidmaatschap.

Incassant ID:

43ZZZ400943260000

Prenotificatie euro incasso:

De contributie wordt op 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1 november afgeschreven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bedanken voor het lidmaatschap:

Het lidmaatschap kan alleen per 1 januari van elk jaar worden opgezegd. De schriftelijke opzegging dient uiterlijk 1 december bij het secretariaat binnen te zijn. Trimleden kunnen per het einde van elk kwartaal bedanken.

Secretariaat: Jacolien Ponsteen 
  Zwolsewegje 68, 
  8071 RX Nunspeet 
  T 0341-26 22 94
  M 06-1696 0125

Toegang zwembad:

Als het lidmaatschap ingaat ontvangt en een toegangsbandje in bruikleen. Dit toegangsbandje geeft toegang tot het zwembad tijdens trainingsuren en wedstrijddagen.

Bij verlies van het bandje kunt u een nieuwe aanvragen bij Jacolien Ponsteen. De kosten hiervoor bedragen € 10,00 en dienen contant afgerekend te worden.

KVK:

Wij zijn ingeschreven bij de KVK onder nummer: 40094326