Gedragsprotocol en Vertrouwenspersoon

Een onderdeel van het lidmaatschap is het gedragsprotocol. Hierin staat hoe wij verwachten dat leden zich gedragen. Bij misdragingen kan het bestuur passende (disciplinaire) maatregelen nemen.

Vertrouwenspersoon: Oskar Wong (06-13746710)

Hieronder ons gedragsprotocol voor sporters en ons gedragsprotocol voor trainers/coaches en begeleiders.