Binnen onze club willen we dat iedereen zich welkom voelt en kan meedoen. We willen een club zijn waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Ons doel is dat we samen gezellig kunnen sporten en bewegen. Kortom, een club waar iedereen zichzelf kan zijn.

Om dit mogelijk te maken heeft onze club zich aangesloten bij de uitgangspunten van het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Ook werken we samen met de KNZB. In onze gedragscode voor sporters en de gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders kun je zien hoe Z&PC Nunspeet die gedragsregels heeft ingevuld. De gedragsregels zijn ook te vinden op onze website https://www.zpcnunspeet.nl/algemeen/gedragsregels/

Z&PC Nunspeet heeft Oskar Wong als Vertrouwenscontactpersoon (VCP) die is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen naar geschikte hulp als dat nodig is. Ook adviseert de VCP het bestuur en denkt mee over preventieve maatregelen en een goed sportklimaat in de club. Op deze manier helpt de VCP mee om een veilig sportklimaat in onze club te ontwikkelen en vast te houden.

De VCP speelt een belangrijke rol in de club. De afgelopen tijd is gebleken dat veel mensen die dat luisterend oor nodig hebben, onze VCP ook weten te vinden. Het bestuur heeft daarom besloten om de functie van VCP te gaan invullen in een duo. Ook voor de VCP geldt tenslotte dat je sterker staat met zijn tweeën: je kunt samen afstemmen, overleggen, en je kunt eventuele dilemma’s of vragen samen bespreken en zoeken naar de beste aanpak of oplossing. Zo kunnen we bovendien een nog betere bereikbaarheid van de VCP garanderen.

Wij zijn dus op zoek naar een tweede VCP, die samen Oskar, een duo kan vormen.

Voel jij je betrokken bij onze club, wil je een bijdrage leveren aan een veilig sportklimaat en vind je het leuk om samen met Oskar verder invulling te geven aan deze rol?

Ben je bereid om cursussen te volgen en om samen met Oskar, de KNZB en het Centrum Veilige Sport invulling te geven aan deze belangrijke rol?

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan vooral contact op met het bestuur van de club via het secretariaat jacolien.ponsteen@zpcnunspeet.nl

Het Bestuur Z&PC Nunspeet