Gisteravond hebben een 15-tal leden van onze club in De Wiltsangh een EHBO training gedaan.

Regelmatig organiseert het bestuur dit voor leden die langs de badrand staan tijdens het trainen of coachen.

Daarnaast zijn er ook een aantal leden die hun EHBO of BHV vaardigheden op peil houden via bijvoorbeeld het werk.

Zodoende zijn er altijd voldoende EHBO’ers en BHV’ers aanwezig tijdens onze trainingen en wedstrijden en kan er in geval van een calamiteit handelend opgetreden worden.

Alle cursisten hebben de EHBO training met goed gevolg afgelegd en hebben een certificaat ontvangen.

Teuni en Björn bedankt voor jullie instructie.