Normaal gesproken wordt de contributie over het 1e kwartaal op 1 april geïncasseerd.

Door wat problemen in verband met de definitieve overgang van de bankrekening van de ING naar de nieuwe penningmeester wordt de incasso over het 1e kwartaal enkele dagen later uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Jenco Krooneman

Penningmeester