Afgelopen woensdag 22 maart zijn alle sportverenigingen door de gemeente Nunspeet met spoed uitgenodigd om op donderdag 23 maart een informatieavond bij te wonen over de recente ontwikkelingen rondom de bouw van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in Nunspeet.

In de afgelopen weken heeft de gemeente 11.000m2 grond aan kunnen kopen naast sportpark De Wiltsangh.

Daardoor zou het een mogelijke optie kunnen zijn het nieuwe zwembad niet op de geplande locatie Wezenland te bouwen, maar nu er meer ruimte is ook op sportpark De Wiltsangh. 

Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels een haalbaarheidsonderzoek is opgestart om te onderzoeken of zwembad en sporthal toch in één gebouw gehuisvest kunnen worden. Er zal in kaart worden gebracht of een geïntegreerde realisatie van zwembad en sporthal op De Wiltsangh mogelijk is binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld m.b.t. de financiën, ontsluiting, clustering en inpassing. In deze studie zullen de voor- en nadelen van meerdere varianten worden belicht.

Vervolgens zal hierover beslissing moeten worden genomen in de commissie Maatschappij en Middelen. Mocht de commissie Maatschappij en Middelen op basis van de resultaten positief beslissen dat zal het zwembad op De Wiltsangh gebouwd gaan worden en niet op Molenbeek.

De in 2016 uitgewerkte VPvE’s van zowel het zwembad als de sporthal blijven de basis voor de configuraties.

Een maand geleden is door de gemeente Nunspeet aangegeven dat de start van de bouw in de zomer van 2018 zal plaatsvinden en met een geschatte bouwtijd van 12-14 maanden zou het zwembad aan het begin van de competitie 2019-2020 opgeleverd kunnen worden. Het is nu nog niet bekend of door deze recente ontwikkelingen het traject  vertraging zal oplopen.

Hieronder het persbericht dat wij zojuist hebben ontvangen.

De commissie nieuw zwembad blijft nauw betrokken bij de uitwerking van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.