Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd Harold Mensink bedankt voor zijn inzet. Harold had zitting in het bestuur namens de sponsorcommissie en de commissie nieuw zwembad. Zijn plek is overgenomen door Erwin Kuipers (sponsorcommissie) en Jacolien Ponsteen (nieuw zwembad). Uit handen van voorzitter Geert Drost ontving hij een bier pakket.

Ook voorzitter Geert Drost heeft het bestuur tijdens de Algemene Leden Vergadering verlaten. Hij ontving van de nieuwe voorzitter Monique v.d. Borg ook een bier pakket terwijl zij van hem de voorzitters hamer ontving.