Vanmiddag werd officieel het bouwbord onthuld van het nieuwe sportcomplex De Wiltsangh. Het sportcomplex bestaat uit een zwembad, een sporthal en een turnhal. De verwachting is dat het sportcomplex in het najaar van 2022 klaar is. 

Namens onze club waren Jacolien en Gert Ponsteen namens de commissie nieuw zwembad aanwezig bij de onthulling. Aan de sportclubs die gebruik maken van het nieuwe sportcomplex was gevraagd om iets specifieks van de club mee te nemen. Deze artikelen worden in een kist gestopt en worden begraven onder de fundering. Onze club heeft, hoe kan het anders, een waterpolocap en een chloorbrilletje meegenomen.

Nu er officieel wordt begonnen met de bouw eindigt een lang traject van voorbereiding. De commissie nieuw zwembad heeft in de afgelopen jaren veel werk verzet. Was er eerst sprake van renovatie van het huidige zwembad wat onder andere tot gevolg zou hebben dat het zwembad minstens een jaar niet gebruikt kon worden is uiteindelijk door de gemeenteraad van Nunspeet toch gekozen voor nieuwbouw.

De commissie nieuw zwembad heeft in de afgelopen jaren veel overlegd met de gemeente Nunspeet over de inrichting van het wedstrijdbad en alles wat daar bij hoort. We kijken er naar uit dat we het nieuwe zwembad in gebruik kunnen nemen. Aanstaande maandag begint de aannemer direct!

Bijgaand een aantal foto’s.