Gisteravond (25 maart) vond in zwembad De Brake de jaarlijkse algemene leden vergadering plaats.

Voorzitter Monique van der Borg opende om klokslag 20.00u de vergadering met een fikse klap met de voorzittershamer.

Zij vroeg de aanwezigen om eerst lang zullen ze leven te zingen voor de jarige penningmeester Jenco Krooneman en voor secretaris Jacolien Ponsteen die dit jaar 20 jaar secretaris is van het bestuur.

Na dit vrolijke begin werd in rap tempo het jaarverslag van de secretaris en de financiële stukken toegelicht en besproken.

Na een korte pauze was het woord aan de diverse commissies van onze club. De zwemcommissie, de waterpolocommissie, de sponsorcommissie, de activiteitencommissie, de commissie nieuw zwembad, de recreanten/trimmers en de redactie lichten hun activiteiten uit 2018 toe.

Daarna werden 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Willem Rekers (trainer, coach en official van de zwemselectie) en Francis Deelstra-Bolman (trainer en coach van de waterpoloteams DG1 en mini’s) ontvingen uit handen van de voorzitter een presentje.

Tot slot werden de 25 jarige jubilarissen gehuldigd. Dit jaar zijn Grieta Bastiaannet-Bouw (Dames 1) en Robert Hup (Heren 1) 25 jaar lid van de club. Helaas was Grieta door ziekte niet aanwezig. Robert Hup die er wel was ontving van de voorzitter ook een presentje.

Na de rondvraag hamerde de voorzitter zo rond 21.15u voor de laatste keer en werd in het sportcafé nog even nageborreld.