Tijdens de algemene ledenvergadering, in het nieuwe sportcafé in sportcomplex De Wiltsangh, op maandag 27 maart jl. zijn een aantal jubilarissen gehuldigd in verband met hun 25-jarig lidmaatschap. Dit jaar hebben we maar liefst 6 leden die 25 jaar lid zijn: Reijer van den Bosch, trimmer (1 januari 1998), Cliff Hertel, waterpolo (1 januari 1998), Maarten Ebbers, waterpolo (1 januari 1998), Rianne Vloemans, trimmer (1 december 1998), Marcel Rot, waterpolo (4 december 1998), Marja Groefsema, trimmer (7 december 1998).

De aanwezige 25-jarige jubilarissen ontvingen een kadobon en een bosje bloemen van het bestuur. Helaas konden Reijer, Marcel en Marja door omstandigheden niet op de ALV aanwezig zijn, zij ontvangen hun kadobon later.

In ons jubileum jaar hebben we ook 3 jubilarissen die dit jaar hun 50 jarig lidmaatschap vieren: Henk Hamer, erelid en waterpolo (1 mei 1973), Gert Ponsteen, erelid en waterpolo (1 augustus 1973), Tine Wiedemeijer, erelid (1 november 1973). Gert Ponsteen en Tine Wiedemeijer ontvingen naast een attentie ook een oorkonde en een speldje. Henk Hamer was niet aanwezig en krijgt dit later.

In totaal hebben we nu 36 (van de 254) leden die 25 jaar of langer lid zijn van onze club.

Tijdens de ALV worden ook altijd 2 leden in het zonnetje gezet dit jaar viel de keuze op Hendrie Mulder (trainer van de zwemselectie), Hendrie is ondanks zijn jonge leeftijd al een belangrijke schakel in de zwemselectie, hij neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. De andere gelukkige is Lucienne Wijnbergen (waterpolo jeugd coach, jurytafel dame en lid van de feestcommissie), Lucienne is al langere tijd actief op vele fronten binnen de club.

Ook zij ontvingen een leuke attentie van het bestuur en mogen volgend jaar iemand anders voordragen.

Tot slot was er nog aandacht voor de verhuizing naar het nieuwe zwembad De Wiltsangh. De projectgroep verhuizing is hier in de afgelopen maanden druk mee bezig geweest. Zonder iemand tekort te doen van de projectgroep verhuizing zijn er 4 leden van deze groep die zich bovenmatig ingezet hebben om de verhuizing naar en de ingebruikname van De Wiltsangh succesvol te laten verlopen: Jacolien Ponsteen (bestuur en recreanten) heeft ingepakt en uitgepakt en zorgt er momenteel voor dat ieder lid een toegangsbandje krijgt, Clifford Hertel (bestuur, waterpolocommissie en technische ondersteuning) heeft onder andere alle waterpolodoelen geïnstalleerd, Yannick Ponsteen (technische ondersteuning) heeft er heel wat uurtjes ingestopt om ervoor te zorgen dat het scorebord tijdens de eerste waterpolowedstrijden perfect werkte en Gert Ponsteen (projectleider).

Zij ontvingen uit handen van voorzitter Monique van der Borg een kadobon.

Tijdens de ALV was er dus weer genoeg te vieren!