Gedragsregels

Een onderdeel van het lidmaatschap is het gedragsprotocol. Hierin staat hoe wij verwachten dat leden zich gedragen. Bij misdragingen kan het bestuur passende (disciplinaire) maatregelen nemen.

Vertrouwenspersoon: Oscar Wong (06-13746710)