Ere leden

Onze club kent een aantal ere-leden en leden van verdienste.

De volgende (oud) leden zijn ere-lid:

Tine Wiedemeyer-Brouwer
Jan Harmsen
Jos Parrel-ter Heege
Tiny de Jong-Keet
Roel Wiersema
Henk Hamer
Gert Ponsteen

De volgende (oud) leden zijn lid van verdienste:

Mike Marissen