Nieuw zwembad

Op deze pagina komt informatie te staan over het nieuwe zwembad in Nunspeet.

11-09-2018: Voortgang nieuw zwembad

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om een nieuw sportcomplex met zwembad, sporthal en turnhal te realiseren op sportpark De Wiltsangh.

Inmiddels zijn er in de afgelopen zomer sportvelden verlegd en aangelegd (voetbal en korfbal). De volgende fase gaat verder met de ontwikkeling van het sportcomplex.

Vanuit onze club is de commissie nieuw zwembad nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Mariella Mulder, Dick Marissen en Gert en Jacolien Ponsteen hebben regelmatig overleg met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente Nunspeet, sportbedrijf Nunspeet en vertegenwoordigers van andere sportclubs.

De gemeente Nunspeet heeft inmiddels op de gemeentelijke website informatie staan over de voortgang van het project Revitalisering sportpark De Wiltsangh.

Via deze link is dit na te lezen.

Onderstaand het inrichtingsplan van het sportpark, in de rode cirkel de beoogde plek voor het nieuwe sportcomplex.

28-11-2017: Informatiebijeenkomst nieuw zwembad

Op dinsdag 28 november hebben de leden van de commissie nieuw zwembad weer een informatie bijeenkomst bezocht over de voortgang van de bouw van het nieuwe zwembad in Nunspeet.

Er ligt momenteel een (voorlopige) tekening hoe sportpark De Wiltsangh ingericht gaat worden. Het zwarte gebouw met (blauwe rand) wordt de plek van het nieuwe zwembad (en sporthal).
Volgens de huidige informatie wordt in het voorjaar van 2019 begonnen met de bouw.

We hopen dat we in het seizoen 2020-2021 gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad.

Op dinsdag 12 december is er weer een informatiebijeenkomst gepland.

08-06-2017: uitkomsten haalbaarheidsstudie integratie zwembad en sporthal op De Wiltsangh

Op maandagavond 19 juni 2017 wordt de haalbaarheidsstudie om sporthal en zwembad te integreren op De Wiltsangh behandeld in de raadscommissie Maatschappij en Middelen. Deze vergadering begint om 20.00u en is openbaar, zodat u deze kunt bijwonen.

Klik hier voor het 2017-06-19 Commissievoorstel haalbaarheidsstudie sportpark De Wiltsangh

Klik hier voor de 2017-06-19 Bijlage bij commissievoorstel haalbaarheidsstudie sportpark De Wiltsangh

24-03-2017: persbericht gemeente Nunspeet haalbaarheidsonderzoek gecombineerd zwembad en sporthal op De Wiltsangh

Klik hier voor het persbericht

03-10-2016: voorlichtingsavond

Klik hier voor de  Presentatie nieuw zwembad

30-06-2016: plattegronden

plattegrond locatie plattegrond zwembad